Afspraak

Uiteraard doe ik altijd mijn best om voor publicatie toestemming te krijgen van de personen op mijn foto’s. Dit is echter niet altijd mogelijk, mocht u uzelf of uw kinderen herkennen op een foto en daar niet zo blij mee zijn neem dan even contact op en ik zal de foto verwijderen

Rechten

Alle teksten, beeldmateriaal en animaties en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van René Nicolaes. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Disclaimer

René Nicolaes is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat René Nicolaes opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

Sommige informatie op de site kan onjuist zijn door wijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. René Nicolaes behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden tot de aangegeven datum en onder voorbehoud van bevestiging door René Nicolaes.

René Nicolaes is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van René Nicolaes zouden voorkomen.

Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. René Nicolaes is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.